Pārlekt uz galveno saturu

Pievienot sludinājumu

Uzraksti īsu virsrakstu, kas precīzi raksturo tavu piedāvājumu:
Īsi un kodolīgi apraksti savu piedāvājumu:
Izvēlies atbilstošāko no mūsu piedāvātajām kategorijām:
Šeit iekopē saiti uz rakstu, mājas lapu vai sociālā tīkla profilu, uz kurieni vedīs tavs piedāvājums:
Bilde ir tā, kas pirmā pievērš uzmanību tavam piedāvājumam, izvēlies to rūpīgi.


Pievieno savu kontaktinformāciju, lai varam nepieciešamības gadījumā ar Tevi sazināties
Ievadi uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru
Lietošanas noteikumi

Sludinājumu portāla jaunsveikals.lv lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir ārējs normatīvs akts, kas nosaka portāla lietošanas kārtību.
  2. Noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem. Tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt un apņemas ievērot Noteikumus, ja tas apmeklē portālu un/ vai pievieno sludinājumu.
  3. Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto portāla sniegtos pakalpojumus.
  4. Portāla darbību uztur, koordinē un organizē SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi”, reģ.nr.40003363975, juridiskā/ faktiskā adrese: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, tālr. (+371) 67842577, e-pasts info@rigasvilni.lv, mājaslapas adrese http://www.rigasvilni.lv.
  5. Portāla administratora kontakti: e-pasts rs@rigasvilni.lv. Atbilde tiks sniegta: pa tālruni – nekavējoties (ja nebūs nepieciešama papildu informācija), pa e-pastu –5 darba dienu laikā.
  6. Portāla mērķis ir veicināt vietējo preču, produktu un pakalpojumu pieprasījumu Latvijā, veicinot Latvijas ekonomikas atveseļošanos un palīdzot portāla lietotājiem gūt ienākumus.
  7. Lietotājiem, kas apmeklē portālu, ir iespēja elektroniski iegūt plašu informāciju par Latvijā ražotām, radītām precēm, iegūtiem un audzētiem produktiem un sniegtiem pakalpojumiem. Savukārt lietotājiem, kas portālā izvieto sludinājumu, ir iespēja uzrunāt savus nākamos klientus.
  8. Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu pārkāpti tiesību normatīvie akti un aizskartas citu personu tiesības un likumīgās intereses.
  9. Portāla valoda ir latviešu valoda.
 1. Sludinājuma pievienošana
  1. Lietotājs personīgi, elektroniski pievieno savu sludinājumu portālam. Sludinājumu drīkst ievietot tikai persona, par kuru sludinājums tiek sniegts, vai šīs personas pilnvarotā persona. Ievietojot sludinājumu, šī persona apliecina un nes pilnu materiālo atbildību, ka ir pilnvarota ievietot šo sludinājumu.
  2. Lai pievienotu sludinājumu, nepieciešams aizpildīt visus atzīmētos laukus un ievietot bildi, kas raksturo preci un pakalpojumu.
  3. Lietotājam ir pienākums norādīt korektu kontaktinformāciju.
  4. Sludinājuma apraksts ir jāveido latviešu valodā.
  5. Sludinājums tiek aktivizēts vienas darba dienas laikā.
  6. Pēc sludinājuma pievienošanas, sludinājumu var mainīt, sazinoties ar portāla administratoru.
 2. Sludinājuma pievienošanas atteikums un sludinājuma dzēšana
  1. Sludinājuma pieteikums netiek apstiprināts, bet apstiprinātie sludinājumi tiek dzēsti, ja:
   1. sludinājums neatbilst portāla mērķim un koncepcijai;
   2. sludinājums satur nekvalitatīvu informāciju;
   3. sludinājums nav likumīgs, patiess un objektīvs;
   4. sludinājums pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas;
   5. sludinājums vai lietotāja komercprakse ir agresīva;
   6. sludinājums attēlo, izmanto vai citādi piemin personu vai tās īpašumu bez šīs personas piekrišanas;
   7. sludinājums ir personu aizskarošs;
   8. sludinājums atdarina citas personas reklāmu, vizuālo tēlu bez tās piekrišanas;
   9. sludinājuma attēls vai saturs ir maldinošs;
   10. pievienotā saite ved uz vietni, kas neatbilst sludinājuma saturam, vai pārkāpj tiesību normatīvo aktu prasības;
   11. noteiktu kategoriju preču un pakalpojumu sludinājumā, netiek ievērotas īpašās prasības, lai reklamētu šīs preces un pakalpojumus;
   12. sludinājuma saturs neatbilst izvēlētajai sludinājuma kategorijai. Ja nav piemērotas kategorijas, tad ir atļauts pievienot sludinājumu kategorijai, kas vistuvāk atbilst tematikai;
   13. sludinājums reklamē citus sludinājumu servisus;
   14. par sludinājuma ievietotāja sniegtajiem pakalpojumiem un pārdotajām precēm, kā arī veikto komercpraksi tiek saņemtas sūdzības. Lietotājam ir slikta reputācija;
   15. sludinājumi atkārtojas. Katram sludinājumam ir jābūt unikālam.
  2. Portāla administratoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt jebkura sludinājuma darbību, ja tiek konstatēta vai saņemta informācija par sludinājuma neatbilstību tiesību normatīvajiem aktiem.
  3. Ja lietotājs atkārtoti vai ļaunprātīgi pārkāpj Noteikumus, portāla administratoram ir tiesības liegt personai turpmāku sludinājumu pievienošanu.
  4. Lietotājam ir tiesības iesniegt pamatotu sūdzību par sludinājuma pievienošanas atteikumu vai sludinājuma dzēšanu. Sūdzība tiks izskatīta 10 darba dienu laikā un sniegta rakstiska atbilde lietotājam.
  5. Visi sludinājumi automātiski tiek dzēsti pēc 90 kalendārajām dienām. Lietotājam ir tiesības ievietot atkārtotu sludinājumu.
  6. Portāla administratoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt jebkura sludinājuma darbību, ja lietotājs iebilsts personas datu apstrādei, kas ir būtiska pakalpojuma nodrošināšanā.
 3. Samaksa
  1. Portālā sniegtie pamatpakalpojumi - sludinājumu izvietošana, ir bezmaksas. Portālā tiek sniegti papildpakalpojumi par maksu.
  2. Pie maksas pakalpojumiem tiek norādīta informācija par maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību, samaksas veikšanas kārtību un apmēru.
  3. Portāla maksas pozīcijas:
   1. izceltie sludinājumi – padara sludinājumu redzamāku, izceļ to kopējā sarakstā;
   2. sludinājuma pozīcijas portālā Jauns.lv;
   3. papildus elementu pievienošana sludinājumam, kuri ir paredzēti, lai piesaistītu lietotāju uzmanību.
  4. Maksas pozīcijas ir aktīvas uz lietotāja izvēlētu un apmaksātu termiņu.
  5. Maksas papildpakalpojumus lietotājs var izmantot vairākkārt.
  6. Ja sludinājums tiek dzēsts tiesību normatīvo aktu pārkāpuma dēļ, maksa par papildpakalpojumiem netiek atgriezta.
 4. Lietotāja atbildība
  1. Lietotājs ir atbildīgs par sludinājuma saturu, kā arī saturu, kas norādīts vietnē, uz kuru galalietotājs nokļūst no sludinājuma.
  2. Lietotājs patstāvīgi risina jautājumus sakarā ar uzraudzības iestāžu pretenzijām par sludinājuma saturu un/ vai neatbilstošu komercpraksi un sedz administratīvos sodus, ja tādi tiek uzlikti portāla administrētājam vai lietotājam šajā sakarā.
  3. Lietotājs nekavējoties informē portāla administratoru par nepieciešamību mainīt sludinājumu vai izņemt to no portāla.
  4. Lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu portāla administrētāja tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret portāla administrētāju saistībā ar pievienoto sludinājumu.
  5. Portāla lietotājs nes atbildību, ka viņa pievienotais sludinājums (t.sk. un ne tikai teksts, fotogrāfija, noformējums vai kāds cits radošas intelektuālās darbības produkts) ir iegūts tiesiskā ceļā, un portāla lietotājam ir tiesības šo materiālu izmantot noteiktajā veidā. Portāla lietotājs garantē, ka materiāla izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības. Portāla administrētājs nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, publicēšanas vai citādas izmantošanas rezultātā.
 5. Nobeiguma noteikumi
  1. Portāla lietotājs apņemas izmantot portālā sniegtos pakalpojumus un strādāt ar portāla uzturēšanas sistēmu atbilstoši tās vispārējai izmantošanas praksei un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā portāla administrators patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.
  2. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
  3. SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.